www.preclenie.sk

DŠP, s.r.o.
Colné služby, preclenie tovaru a balíkov, ručenie colného dlhu, hlásenie INTRASTAT

Kontakty


Prevádzka:
DŠP s.r.o.
Areál SAD
Štúrova 384
019 01 Ilava

Tel.: +421 424 465 416
Fax: +421 424 465 416
e-mail: dspilava@gmail.com

Mobil: +421 905 712 148

Vaše otázky a žiadosti môžte zasielať aj na náš mail.