www.preclenie.sk

DŠP, s.r.o.




Colné služby, preclenie tovaru a balíkov, ručenie colného dlhu, hlásenie INTRASTAT

Preclenie tovaru, ručenie v tranzite, Intrastat SK a poradenstvo


Niekoľko rokov poskytujeme služby a poradenstvo v oblasti colných služieb. Zabezpečujeme zastupovanie v colnom konaní, ručenie pri dovoze tovarov, vypracovávame hlásenia Intrastat SK, zastupujeme pred colnými, štatistickými, daňovými úradmi a ponúkame odborné poradenstvo v oblasti vývozu a dovozu tovarov.

Informácie o spoločnosti DŠP s.r.o.

Spoločnosť DŠP, s.r.o. vznikla v roku 2002 a nepretržite poskytuje colné služby svojim zákazníkom.

Navštívíť nás môžete v Ilave v budove SAD na prízemí pod sídlom colnej správy. Kancelária je umiestnená oproti schodisku Colnej správy.